Miljø

Hos Scandic Metal har vi fokus på miljøet. Vi inspirerer vores kunder og samarbejdspartnere til at gøre en ekstra indsats for klimaet.

Scandic Metal benytter en række nødvendige forholdsregler i forbindelse med håndtering og transport af jern, metal og kabelskrot – med sigte på mindst mulig forurening af miljøet. Vi garanterer, og kan dokumentere, at såvel jern, metal og kabelskrot bliver indleveret til virksomheder, der er professionelle og certificerede til at håndtere det.

Scandic Metal bestræber sig på at have miljøet i fokus under vores udførelse af alt arbejde inden for transport og håndtering af metalskrot. En størstedel af alt metalskrot, såsom kobber, messing, rustfri stål og kabelskrot, bliver afhentet i kassevogne. Dermed er vores dieselforbrug væsentligt mindre, end det ellers ses i skrotbranchen, hvor der afhentes i lastbiler med påmonteret kraner osv.
Vores arbejde i forbindelse med jern og metal består udelukkende af transport, håndtering, sortering og videresalg. Dermed udsteder vi generelt få mængder af CO2, og vi forsøger at udføre vores arbejde med god gammeldags arbejdskraft i form af arme og ben.

Scandic Metal modtager ikke jern og metal med forurenede stoffer, som asbest. bly, etc.

Scandic Metal bidrager aktivt til at mindske forurening og fremme miljøvenlighed, og derfor indgår vi i følgende politik:

  • Miljø- og arbejdsmiljø tages alvorligt, og vi bidrager aktivt ved at styrke vores viden og udbedre vores arbejdstilgang.
  • Vi bidrager positivt til udviklingen inden for genvinding.